1. Oturum
1 M.Z. BALBAĞ, N. EKEM, S. D. KORKMAZ Bilim Merkezleri ve Eğitim
2 Hans HAGEMANN1, Mustafa ERGUN2 CENEVRE'DE KİMYANIN KEŞFİ: CHIMISCOPE
3 Yasemin EREN HAYATI BİLİME BAĞLAYAN MEKANLAR: BİLİM MERKEZLERİ
4 Esmanur Ulcay, Ersen Çığrık  Eğitim Ortamı Olarak Bilim Merkezleri ve Öğretmenlerin Bu Konudaki
 Düşüncelerinin Belirlenmesi
2. Oturum
1 Elif Omca ÇOBANOĞLU, Çiğdem KARAKAYA Mekandışı Eğitim Anlayışıyla Bilim Merkezleri
2 D.B. GÖKÇE, C.M. ÇAMURDAN, T. DOĞAN “BORNOVA BELEDİYESİ MEVLANA TOPLUM VE BİLİM MERKEZİ”
 VE ALTERNATİF BİLİM EĞİTİMİ PROGRAMI GELİŞTİRME MODELİ
3 Mihriban HACISALİHOĞLU KARADENİZ* ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM MERKEZLERİNE YÖNELİK FARKINDALIK
DÜZEYLERİ
4 Ersen Çığrık, Prof. Dr. Muhlis Bilim Merkezlerinin İlköğretim Fen Eğitimindeki Kazanımları Karşılama Düzeyi:
 Bursa Bilim Merkezi Örneği 
3. Oturum
1 Ersen Çığrık, Prof. Dr. Muhlis Fen Eğitiminde Bilim Merkezlerinin Önemi ve Dünyadaki Örnek Uygulamalar
2 Cumhur TÜRK, Hüseyin KALKAN BİLİM MERKEZLERİNİN TOPLUMDAKİ YERİ VE DÜNYADAN
BAZI BİLİM MERKEZİ ÖRNEKLERİ
3 Elif Omca ÇOBANOĞLU, Çiğdem
KARAKAYA
ÇOCUĞUN DOĞASI VE ÖĞRENME ORTAMI: BİLİM MERKEZLERİNDE ÖĞRENME
4 Hüseyin KALKAN, Cumhur TÜRK BİLİM MERKEZLERİ VE PLANETARYUMLARIN EĞİTİMDEKİ
YERİ VE ÖNEMİ
4. Oturum
1 N. EKEM*, M.Z. BALBAĞ**, S.D. KORKMAZ** Bilim Merkezlerinde Filmlerinin Kullanılması
2 Emir Süleyman SANAÇ 
 
Dünyada bir ilk: Dezavantajlı Gruplara Yönelik Bilim Merkezi

Uygulaması “Sosyal ve Bilimsel Destek Merkezi (SOBİLDEM)”
3 İsmail DİNDAR Bilim Toplum İletişiminde Bilim Merkezlerinin Rolü 
4 O. Özen,  Y. Can, Dr. U. Özen, A. Dönmez, 
N.D. Konak, S. Yazıcı 
CACABEY PLANETARYUM İSTATİSTİKLERİ

 


POSTER
   
1 Mustafa ALÇI Bilime ve Teknolojiye Mecburuz
2 Yrd. Doç. Dr. Mızrap Bulunuz,  Öğrencilerin Temel Fizik Kavramlarıyla İlgili Kavram Yanılgıları:
Bilim Merkezlerinde Bu Konularda Neler Yapılabilir?
3 Nair M. ZENGİN, Remziye ERGÜL BİLİM MERKEZLERİNİN İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN  FEN VE
TEKNOLOJİ DERSİNE KARŞI TUTUM VE AKADEMİK BAŞARILARINA  ETKİSİNİN İNCELENMESİ
4 Şirin İlkörücü Göçmençelebi ,Muhlis Özkan BURSA VE ÇEVRESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN EKOLOJİK TEMELLİ DOĞA
 EĞİTİMLERİNİN, BİLİŞSEL VE DAVRANIŞSAL KATKISI ÜZERİNE NİTEL BİR DEĞERLENDİRME
5 aDilek ZEREN ÖZER & bMuhlis ÖZKAN TÜBİTAK ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI  ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI
KAPSAMINDA BURSA BÖLGESİ BİYOLOJİ PROJELERİNİN  BİLİMSEL VE TEKNİK ÖLÇÜTLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
6 A. Dönmez, U. Özen, O. Özen, N.D. Konak, Y. Can, S. Yazıcı   PLANETARYUM GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ  
7 Fatma Nur UZAR1    Abdulkadir ERDOĞAN2 TÜRKİYE’DEKİ BİLİM MERKEZLERİNDE MATEMATİĞİN YERİ  
8 C.M. ÇAMURDAN1, D.B. GÖKÇE1, T. DOĞAN1 AKTİF VE ETKİLEŞİMLİ BİLİM EĞİTİMİ UYGULAMALARI: BORNOVA
 BELEDİYESİ MEVLANA TOPLUM VE BİLİM MERKEZİ
 
9 M. Banu Gündoğan Türkiye’nin Bilim Merkezi Öyküsü – Bir Varmış, Hep Varmış
10 Ali ASLANTÜRK1, Özgür TÜRK1, Selami KALKAN1 Mekanik Dünya-Ay Modeli 
11 Ali ASLANTÜRK1, Selami KALKAN1, Özgür TÜRK1 Bir Bilim Merkezinin Kurulum Modeli 
12 A. Dönmez, Dr. U. Özen, O. Özen, N.D. Konak, Y. Can, S. Yazıcı   AYNALI GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ
13 Dr. U. Özen, O. Özen, N.D. Konak, Y. Can, S. Yazıcı, A. Dönmez   ÇOKLU GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ
14 N.D. Konak, A. Dönmez, Dr. U. Özen, O. Özen, Y. Can, S. Yazıcı   FISHEYE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ
15 O. Özen BİR PLANETARYUMUN TASARIMI
16 Y. Can, Dr. U. Özen, O. Özen, A. Dönmez,  N.D. Konak, S. Yazıcı   PLANETARYUMLARIN EĞİTİME KATKISI
   
   

Çalıştaya Yönlendirilen Özetler

1 Dr. Jale Nur SÜLLÜ Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi